artilèrinis puolmas, pasenęs terminas, kuriuo vadinti pagrindiniai artilerijos kovos veiksmai per kariuomenės puolimą. Dabar artilerinį puolimą atstoja artilerinis parengimas, artilerinė parama, artilerinė palyda.

645