atimo méilė, religinis dorovės priesakas. Paplitęs įvairiose religijose. Krikščionybėje artimo meilė – svarbiausia moralinė vertybė; viena iš 3 (šalia tikėjimo ir vilties) teologinių dorybių. Vienas pagrindinių Jėzaus Kristaus mokymų: kvietė mylėti Dievą ir artimą (kiekvieną žmogų), sekti Dievo meile, rodyti meilę ir priešui (Jn 13, 34; 1 Jn 4, 7–5, 4; 1 Kor 13, 1; Mt 5, 43–48; 25, 31–46; Lk 10, 29–37). Artimo meilė reiškiasi ir nesavanaudiška tarnyba kitiems, gailestingumu, šalpa.