artinỹs, į tikslųjį sprendinį konverguojančios iteracinės sekos narys. Pvz., lygtį x2 – 2 = 0 sprendžiant Newtono metodu gaunama seka 1; 1,5; 1,4167; 1,4142; …, kurios n‑asis narys yra n‑asis tiksliojo sprendinio artinys.