arúodas, užtvaras grūdams arba daržovėms laikyti. Įrengiamas svirne, rūsyje, sandėlyje arba atskirai. Javų, daržovių aruodas dažniausiai būna vėdinamas. Jis turi oro paskirstymo sistemą, iš kurios į laikomą produkciją pučiamas oras. Produkciją lengviau iškrauti iš nuožulniadugnio aruodo (bunkerio): pro iškrovimo angą produktai išbyra patys. Bokštinis aruodas (bokštas) grūdams laikyti būna iki 30–35 metrų aukščio, dažniausiai nuožulniadugnis; statomas lauke arba grūdų elevatoriuose. Ūkiuose statomi metaliniai cilindriniai vėdinamieji bokštiniai aruodai, kuriuose grūdai džiovinami dirbtinai vėdinant. Elevatoriuose statomi dideli nevėdinami betoniniai aruodai. Didesnis, atskirai statomas, bokštinis aruodas arba jų grupė vadinama bokštiniu sandėliu.

1812

LIETUVOJE 16 amžiaus rašytiniai šaltiniai mini aruodus, įtaisytus klėtyse ir klojimuose. Nuo 19 amžiaus aruodai grūdams (iki 1,5 metro pločio ir 1,5 metro aukščio) dažniausiai įrengiami ant svirno grindų, Aukštaitijos pietvakariuose, Suvalkijos vakaruose – ir ant klėties ar gyvenamojo namo lubų. Aruodai daržovėms (iki vieno metro aukščio) įrengiami rūsiuose, viralinėse, pirkaitėse, ūkinėse kamarose, pelams – klojimuose. Žemaičiai aruodus vadina miega.

1995

miega