arúodvabaliai (Silvanidae), vabalų (Coleoptera) būrio šeima. Apie 350 rūšių. Aruodvabaliai gyvena sandėliuose, malūnuose, butuose, po džiūvančių ir išdžiūvusių medžių žieve, kitų medieną graužiančių vabalų, ypač kinivarpų, takuose, pūvančiose augalų liekanose, miško paklotėje. Minta miltais, grūdais, džiūvėsiais, grybais bei puvėsiais, kartais kitais vabzdžiais. Kūnas smulkus, kiek išgaubtas, apaugęs plaukeliais. Antenos trumpos, buoželė iš trijų narelių. Lervos panašios į plokščiavabalių lervas. Lietuvoje žinomos 5 rūšys. Dažniausias – surinaminis aruodvabalis (Orizaephilus surinamensis). Kosmopolitas ir polifagas, minta augalinės kilmės, drėgnais, užsigulėjusiais, supelijusiais produktais, kartais puola kitus maisto produktais mintančius kenkėjus.

474