ašarnės dùjos, kovinės nuodingosios medžiagos, dirginančios akių gleivinę: chloracetofenonas, chlorpikrinas. Apsaugos priemonė – dujokaukė.