Romos imperatoriaus Trajano (98–117) asas

ãsas (lot. as), senovės romėnų masės vienetas, tapęs Romos respublikos piniginiu vienetu. Iš pradžių apyvartoje buvo beformiai vario gabalai (nuo 2 g iki 2,5 kg), vėliau – keturkampiai vario lydiniai (aes signatum) ir didelės varinės monetos (aes grave), kurių masė atitiko romėnų svarą (327,45 g). Romos imperijoje kaldinta varinė moneta (10,91 g) prilyginta 1/4 žalvarinio sestercijaus ir 1/2 dupondijaus. Buvo aso dalių – 1/2 (semis) ir 1/4 (quadrans).

869