asebleris (angl. assembler < assemble – surinkti), žemojo lygmens programavimo kalba, kurios pagrindinės komandos atitinka kompiuterio komandas, tačiau vietoj jų kodų ir atminties adresų vartoja simbolinius vardus. Kompiuteriai, turintys skirtingas komandų sistemas, vartoja skirtingas asemblerių kalbas. Dažniausiai asembleris vartojamas sisteminio programavimo uždaviniams programuoti ir aparatūrai valdyti.