asertòrinis teiginỹs (lot. assertorius – teigiamas, tvirtinamas), teiginys, kuriuo tvirtinama arba neigiama, kad objektas egzistuoja, turi arba neturi požymio. Asertorinis teiginys yra tikrumą išreiškianti konstanta be modalumo (galimybės, būtinumo) elementų (Žemė yra Saulės sistemos planeta).

314