asèsorių tesmas, 16–18 amžiuje Abiejų Tautų Respublikos teismo institucija. Lenkijoje veikė karaliaus, Lietuvoje – didžiojo kunigaikščio dvare. Asesorių teismo pirmininkas buvo valstybės kancleris. Teisėjus (asesorius) Lenkijoje skyrė karalius, Lietuvoje – didysis kunigaikštis. Asesorių teismas sprendė karališkųjų valstiečių skundus, didžiojo kunigaikščio žemių valdytojų ir privačių asmenų žemės ginčus, kaip aukščiausia apeliacinė instancija (1791–97) nagrinėjo miestų teismų išspręstas bylas.