asignãcija (lot. assignatio – (pa)skyrimas), rašytinis įsakymas, pavedimas sumokėti tam tikrą pinigų sumą.