asignãvimas (lot. assigno – (pa)skiriu, duodu), piniginių lėšų skyrimas iš valstybės biudžeto arba iš kitų šaltinių kuriems nors tikslams, programoms įgyvendinti arba atskiroms organizacijoms, asmenims paremti.