asilabzmas (a… + gr. syllabē – skiemuo), nedėsningai kintantis skiemenų skaičius eilėraščio (arba strofos) eilutėse. Asilabizmas būdingas aliteracinei eilėdarai, sintaksinei intonacinei eilėdarai, toninei eilėdarai, sinkopiui, verlibrui. Asilabizmo priešybė – izosilabizmas.

3141