asindetònas (gr. asyndeton < asyndetos – nesurištas, palaidas), retorinė figūra – sakinio dalių, sakinių jungimas be jungtuko ten, kur jis galėtų būti. Asindetonas pagreitina kalbos tempą, suteikia jai dinamiškumo. Pvz.: Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų / Bučiuoja, gaivina krūtinę; / Pabiro, pasklido žiedai ant lankų – / Vainikų eilė pirmutinė (Maironis).