asjeñtai (isp. asiento – susitarimas), sutartys, kuriomis Ispanija 16–18 a. už tam tikrą mokestį teikė monopolinę teisę privatiems asmenims, prekybos bendrovėms arba užsienio valstybėms įvežti juodaodžius vergus į jos kolonijas Amerikoje. Pirmasis asjentas buvo sudarytas 1517 su Genujos bendrove, kuri per 8 metus turėjo pristatyti 1000 vergų. Monopolinę teisę įvežti vergus turėjo Portugalija (iki 1640), Olandija (1640–95), Prancūzija (1701–13), Didžioji Britanija (1713–50). 1600–1750 pagal asjentus į Lotynų Ameriką atgabenta apie 450 000 afrikiečių.