aslà, grindų tipas – plūkto molio grendymas. Iki 19 a. daryta tradiciniuose gyvenamuosiuose namuose, kluonuose, daržinėse, priepirčiuose. 19–20 a. statytuose kaimo gyvenamuosiuose namuose jau dėtos lentų grindys. Asla išliko iki 20 a. vidurio aukštaičių gyvenamųjų namų priemenėse ir kamarose, žemaičių trobų didžiuosiuose kaminuose, ūkiniuose pastatuose.

2691