asmennės atsakomýbės draudmas, draudėjų civilinė atsakomybė fiziniams bei juridiniams tretiesiems asmenims, kuriems dėl draudėjų tam tikros veiklos arba neveiklumo gali būti padaryta žala (materialinis nuostolis). Asmeninės atsakomybės draudimas gina draudėją nuo finansinių nuostolių, kuriuos šis gali patirti padaręs žalą kitiems asmenims. Yra civilinės atsakomybės rizikos draudimas (vairuotojų, oro transporto bendrovių, įmonių arba verslininkų atsakomybės rizikos draudimas samdomų darbuotojų atžvilgiu); profesinės atsakomybės rizikos draudimas (gydytojų, inžinierių, advokatų, buhalterių, auditorių, inkasatorių ir kitų); atsakomybės už prekių kokybę rizikos draudimas (draudikas prisiima gamintojų atsakomybę vartotojų atžvilgiu, jeigu dėl blogos kokybės produkcijos vartotojams buvo padaryta žala); perdraudimas – specifinė atsakomybės rizikos draudimo forma (draudikas savo atsakomybę draudėjų atžvilgiu apdraudžia kitoje draudimo įmonėje).

1831