asmennės pãjamos, iš įvairių šaltinių gaunamos bendrosios fizinių asmenų pajamos. Jas sudaro: darbo užmokestis ir jam prilygintos išmokos (atskaičius mokesčius), žemės ūkio pajamos, pajamos iš nuosavybės, nuomos, dividendai, palūkanos, palikimas, transferinės išmokos (socialinės pašalpos) ir kita.

2759