asmeñs apžiūrà, įtariamojo, kaltinamojo ar nukentėjusiojo kūno apžiūra, kurios tikslas – nustatyti nusikaltimo pėdsakus ar ypatingas žymes. Asmens apžiūra daroma, kai nereikalinga teismo medicinos ekspertizė. Asmens apžiūrą atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras. Jeigu apžiūra yra susijusi su asmens kūno apnuoginimu, ją atlieka tos pačios lyties ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras arba gydytojas. Asmeniui nesutinkant, kad būtų daroma jo kūno apžiūra, ikiteisminio tyrimo pareigūnas priima privalomą nutarimą. Atlikus asmens apžiūrą ikiteisminio tyrimo pareigūnas surašo apžiūros protokolą.

2987