asmuõ, savarankiškas žmogus, galintis pasirinkti sprendimus ir už juos bei savo poelgius atsakyti, turintis savimonę ir save identifikuojantis. Dažniausiai asmuo tyrinėjamas etiniu (Sokratas, Zenonas Kitijietis, Seneka, šv. Augustinas, I. Kantas, S. Kierkegaard’as, K. Jaspersas, M. Heideggeris, M. Buberis), psichologiniu (S. Freudas, A. Adleris, C. G. Jungas, C. R. Rogersas, A. H. Maslow) ir socialiniu (G. H. Meadas, T. Parsonsas) požiūriu. Dar asmenybė.

131