asonánsas (pranc. assonance < lot. assono – atsiliepiu), retorinė figūra – vienodų arba to paties tipo balsių pasikartojimas nedidelėse teksto atkarpose (frazėse ir eilutėse, rečiau – dvieiliuose ir strofose). Pvz.: Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai (Maironis). Asonansas dažniausiai vartojamas poetinėje kūryboje. Jis paryškina kalbos vaizdumą, onomatopėjinį (onomatopėja) jos pobūdį; asonansu dažnai kuriama garsinė konotacija.

2088