assembler (pranc. surinkti), balerinos šuolis, pradedamas ir baigiamas abiem kojomis. Viena koja išmetama į šoną, į priekį arba atgal, kita tuo pat metu atsispiriama nuo žemės. Leidžiantis abi kojos suglaudžiamos taip, kad dešiniosios pirštai būtų priglausti prie kairiosios kulno, dešiniosios kulnas – prie kairiosios pirštų, arba atvirkščiai. Assembler būna žemas (45°) ir aukštas (90°). Gali būti atliekamas vietoje ir judant į tą pusę, į kurią išmetama koja.

2540