astãtas (Astatium < gr. astatos – nepastovus), astatnas, At, radioaktyvusis cheminis elementas. Atominis skaičius 85. Visi izotopai nestabilūs (jų yra daugiau kaip 20; masės skaičiai nuo 196 iki 219). Ilgiausiai egzistuojančio izotopo 210At pusėjimo trukmė 8,1 h. Gaunamas apšaudant bismutą α dalelėmis. Gamtoje (1,6 km storio Žemės plutoje yra apie 70 g) susidaro radioaktyviosiose urano ir torio šeimose. Astatas – kieta medžiaga; lydymosi temperatūra 244 °C. Turi halogenų (jodo) ir kai kurių metalų (švino, polonio) savybių. Astatą 1940 pagamino Jungtinių Amerikos Valstijų mokslininkai Kennethas Rossas McKenzieʼis, E. G. Segrè ir Daleʼas Raymondas Corsonas.

-Astatium