asterskas (gr. asteriskos – žvaigždutė), žvaigždutės pavidalo ženklas *, kuriuo tekste gali būti žymimos išnašos, kalbotyroje – atkurtos ar sukurtos žodžių formos.