deformuoto (išlenkto) KCl kristalo asterizmas

asterzmas (gr. astēr – žvaigždė), deformuoto monokristalo, apšviesto ištisinio spektro rentgeno spinduliais, difrakcinio atvaizdo dėmių išplitimas tam tikromis kryptimis. Difrakcinis vaizdas primena žvaigždę. Asterizmą lemia tai, kad monokristalo dalys dėl deformacijos nevienodai pasisuka viena kitos atžvilgiu apie tam tikras kristalografines ašis. Didėjant deformacijai atvaizdo interferenciniai maksimumai dar pailgėja.