ãstikai (skr. āstika), pagrindinių šešių ortodoksinio hinduizmo mokyklų (advaitos, jogos, njajos, vaišešikos, mimansos ir samkhjos), pripažįstančių Vedų autoritetą, sekėjai. Kasdienėje kalboje astikai reiškia žmogų, tikintį dievą ar nemirtingą sielą.

171