astroidė

astròidė (gr. astron – žvaigždė + eidos – pavidalas), hipocikloidžių šeimos kreivė, kurią nubrėžia apskritimo vidine puse riedančio 4 kartus mažesnio apskritimo taškas P. Astroidės lygtis, kai koordinačių ašys eina per astroidės viršūnes, yra [formule]; čia a – didžiojo apskritimo spindulys. Astroidės ilgis l = 6a.