astrospektroskòpija (astro… + spektroskopija), praktinės astrofizikos šaka, tirianti kosminių objektų spektrus (energijos pasiskirstymą įvairiose spektro srityse, spektro linijų intensyvumą). Iš matavimo duomenų sprendžiama apie kosminių objektų ir kosminės erdvės medžiagos cheminę sudėtį, fizikinę būseną (temperatūrą, slėgį), kūnų sukimosi greitį, radialinį greitį (šie greičiai nustatomi atitinkamai iš kosminio kūno spektro linijų išplitimo ir poslinkio dėl Dopplerio reiškinio).