aštúonios brangenýbės, budizmo simboliai, reiškiantys pasaulio valdovų, perkeltine prasme Budos, garbinimą. Jie yra aštuoni: skėtis nuo saulės (karališkos didybės, saugančios nuo nelaimių, simbolis), dvi žuvys (pasaulio valdovų ženklas), jūros kriauklė (pergalės mūšyje simbolis), lotoso žiedas (tyrumo simbolis), vaza, pripildyta nemirtingumo nektaro; suvyniota vėliava (dvasingumo pergalės ženklas), amžino gyvenimo mazgas, mokymo raštas.

901