asumpcionstės (lot. assumptio, kilm. assumptionis – ėmimas į dangų), Marjos Dangùn Ėmmo seser kongregãcija (pranc. Religieuses de l’Assomption, RA), katalikių vienuolių kongregacija. Popiežiaus teisių (1888 patvirtinta popiežiaus Leono XIII). Vadovaujasi savo regula, kurios pagrindas šv. Augustino regula. Kontempliatyvų gyvenimą sieja su apaštalavimu. Pagrindinis tikslas – auklėjimas, daug dėmesio skiria jaunimui, vargdieniams. Dėvi violetinį abitą su šviesiai pilku veliumu. Asumpcionisčių kongregaciją 1839 Paryžiuje įkūrė A. E. Milleret de Brou (1817–98; vienuolinis vardas Marija Eugenija; palaimintoji 1975). 2001 kongregacijai priklausė apie 180 bendruomenių 35 šalyse. Prieš II pasaulinį karą į asumpcionisčių kongregaciją Belgijoje įstojo 15 lietuvių. Lietuvoje įkurti bendruomenę sutrukdė karas; įsikūrė 1994 Vilniuje. Yra 4 amžinųjų įžadų seserys (2018).

3078