ašvathà (skr. aśvattha), aśvatha, maldyklinis fikusas (Ficus religiosa). Indijos mitologijoje ašvatha simbolizuoja pasaulio medį. Ašvatha minima įvairiuose senovės Indijos šventraščiuose – Vedose, puranose. Bhagavadgytoje ašvathos, kaip apversto medžio (arbor inversus), simboliu remiasi Krišna: amžinoji ašvatha auga šakomis į žemę, o šaknimis į viršų.

171