atabègas (turk. atabeg < ata – tėvas + beg – kunigaikštis), atabèkas, seldžiukų sultonų sūnų auklėtojas (11–13 a.).