atamãnas (ukr. otaman), nepaklūstančio valdžiai, nereguliaraus karinio būrio ar grupės, kartais ir plėšikų gaujos vadas.