ataš (pranc. attaché – pritvirtintas), žemiausio rango diplomatas, paprastai atliekantis specialią funkciją: spaudos atašė, prekybos atašė, karo atašė ir kiti.