atãtranka, jėga, šūvio metu veikianti šaunamojo ginklo (pistoleto, šautuvo, automato, kulkosvaidžio, pabūklo) vamzdžio kanalo dugną. Atatranka sukelia pabūklo ar jo dalių (vamzdžio, spynos) atošliaužą, smūgį į šaulio petį ar ranką, nuo jos šokteli pabūklas, padidėja ginklo stovo ar pabūklo lafeto mechaninė apkrova. Atatrankos poveikis mažinamas atošliaužos stabdžiais, amortizatoriais. Pusiau automatiniuose ir automatiniuose ginkluose atatranka naudojama jiems užtaisyti; kai kada dar didinama atatrankos stiprintuvais.