atentãtas (pranc. attentat < lot. attento – užpuolu), pasikėsinimas nužudyti aukštą valstybės pareigūną, žymų visuomenės veikėją arba jo nužudymas politiniais tikslais. Pavyzdžiui, atentatas prieš Cezarį (44 prieš Kristų), Henriką IV (1610), J. P. Maratą (1793), A. Lincolną (1865), Aleksandrą II (1881), G. Rasputiną (1916), M. Gandhi (1948), J. F. Kennedy (1963), R. F. Kennedy (1968), popiežių Joną Paulių II (1981), I. Gandhi (1984), O. Palme (1986), R. Gandhi (1991), A. Lind (2003) ir kitus; Lietuvoje – prieš A. Voldemarą (1929).