atestãcija (lot. attestatio – paliudijimas, patvirtinimas), darbuotojų kvalifikacijos, mokslo darbuotojų, specialistų žinių lygio patikrinimas, kurio tikslas – nustatyti, ar jie tinka užimamoms pareigoms. Atestacija leidžia racionaliau panaudoti specialistus, didinti jų veiklos efektyvumą, atsakomybę.

557