atgrasnimas (angl. deterrense), politinė doktrina, pagal kurią didelis šalies ginkluotės potencialas yra veiksnys karui išvengti. Remiasi prielaida, kad agresorius bus gerai informuotas apie priešininko karinę galią ir nusiteikimą ją panaudoti. Po II pasaulinio karo dauguma šalių, remdamosi atgrasinimo doktrina, teisina ginklavimąsi. Masinio naikinimo ginklo laikymas (abipusiškai garantuotas sunaikinimas) doktriną patvirtino; nebuvo rimtos jo panaudojimo grėsmės, išskyrus Kubos krizę. Falklando, Persijos įlankos, Jugoslavijos–NATO konfliktai rodo, kad argrasinimo doktrina ne visuomet sustabdo priešininką nuo karo su akivaizdžiai įprastine ginkluote pranašesne šalimi.

283