atimts, matematinis veiksmas, atvirkščias sudėčiai, kuriuo iš turimos sumos ir vieno dėmens randamas kitas dėmuo. Atimtis užrašoma taip: a – b = x; čia turimoji suma a vadinama turiniu, duotasis dėmuo b – atėminiu, ieškomasis dėmuo x – skirtumu.