atitráuktosios lšos, bendrovės lėšos, nenaudojamos pagrindinėje ūkinėje veikloje, bet iki metinės atskaitomybės patvirtinimo pateikiamos bendrovės buhalteriniame balanse. Atitrauktųjų lėšų terminas buvo vartojamas sovietinėje, dabar – Rusijos, kitų Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių buhalterinėje apskaitoje. Atitrauktųjų lėšų termino atitikmuo – pelno panaudojimas.

1147