atkõčiai, lietuvių drobių audėjai. Dažniausiai buvo miestiečiai ar nusigyvenę bajorai. Turėjo nuosavas audyklas. 1579 Vilniuje įkūrė cechą (cechai), buvo ir laisvųjų (nepriklausiusių cechui). Nuo 17 amžiaus pabaigos dirbo samdiniais dvarų manufaktūrose. Vėliau atkočiais vadinti ir išmokę austi baudžiauninkai. 19 amžiaus pabaigoje–20 amžiaus pirmojoje pusėje atkočiais vadino sudėtingų raštų audėjus.

1995