atkõčiai, lietuvių drobių audėjai.

Atkočiai dažniausiai buvo miestiečiai ar nusigyvenę bajorai. Turėjo nuosavas audyklas. 1579 Vilniuje įkūrė cechą (cechai), buvo ir laisvųjų (nepriklausiusių cechui). Nuo 17 a. pabaigos dirbo samdiniais dvarų manufaktūrose. Vėliau atkočiais vadinti ir išmokę austi baudžiauninkai.

19 a. pabaigoje–20 amžiaus pirmoje pusėje atkočiais vadino sudėtingų raštų audėjus.

1995