atkuriamùmas, matavimo vieneto atkūrimo matuokliais savybė. Vienetas dažniausiai atkuriamas etalonu ir perduodamas kalibravimu (etalonavimu). Tiksliausiai matavimo vienetai atkuriami pirminiais etalonais, kurie pagrįsti ypač pastoviais gamtos reiškiniais. Gero atkuriamumo yra ilgio, laiko ir dažnio vienetai (metras, sekundė ir hercas), kurių pirminis etalonas grindžiamas šviesos greičio vakuume pastovumu.

2217