atleidmas nuo baudžiamõsios atsakomýbės, nusikaltimą padariusio asmens atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės padarinių – pasmerkimo valstybės vardu, kriminalinės bausmės, teistumo. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindas – nusikaltimas ar jį padaręs asmuo nėra labai pavojingi visuomenei. Skiriama besąlygis ir sąlyginis atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės.

Besąlygis taikomas: suėjus traukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui; nepilnamečiams, pirmą kartą padariusiems nesunkų nusikaltimą (jiems skiriamos priverčiamosios auklėjimo priemonės); kai iki bylos nagrinėjimo teisme veika tampa nebepavojinga visuomenei dėl pasikeitusių socialinių, ekonominių, politinių aplinkybių ir kitais atvejais.

Sąlyginis – kai nukentėjusysis ir kaltinamasis susitaiko. Kaltininkas turi prisipažinti padaręs nusikaltimą, savanoriškai atlyginti padarytą žalą ir susitaikyti su nukentėjusiuoju, juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu (skiriama 1 metų bandomasis laikotarpis).

Nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžia tik teismas iki apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo. Kitos teisėsaugos institucijos atleidžia tik baudžiamajame įstatyme numatytais atvejais (pvz., savanoriškai teisėsaugos institucijoms atidavus psichotropines ar narkotines medžiagas, šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas ir kita).

2238