atleidmas nuo bausms, asmens, apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažinto kaltu, sąlyginis arba besąlygis atleidimas nuo visos ar dalies paskirtos bausmės atlikimo.

Lietuvoje atleisti nuteistąjį nuo bausmės atlikimo bei sušvelninti paskirtą bausmę gali tik teismas. Išimtys – Lietuvos Respublikos Seimo teisė leisti amnestijos aktus bei Lietuvos Respublikos Prezidento teisė teikti malonę nuteistiesiems. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (2000, įsigaliojo 2003) numato atleidimo nuo bausmės rūšis: dėl apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties, dėl ligos (sunkios, nepagydomos ar psichikos ligos), lygtinis atleidimo nuo bausmės prieš terminą ar bausmės sušvelninimas, amnestija, malonė, bausmės vykdymo atidėjimas.

2238