atleidmas nuo mókesčių, viena mokesčių lengvatų, kai mokesčių mokėtojas (fizinis ar juridinis asmuo) arba tam tikra mokesčių mokėtojų kategorija visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo tam tikrų mokesčių mokėjimo. Ypač dažnai atleidimas nuo mokesčių taikomas verslą pradedančioms naujoms įmonėms, socialiai remtiniems asmenims.