atlètika (gr. athlētikos – būdingas imtynininkams), mokslas apie jėgos pratimus, varžymosi meną. Atsirado senovės Graikijoje.