atlýginimas, ùždarbis, atpildas už atliktą darbą, suteiktas paslaugas, kitus patarnavimus. Atlyginama įvairiomis formomis. Materialus atlyginimas išmokamas pinigais (alga, darbo užmokestis, honoraras), tam tikrais atvejais – materialinėmis vertybėmis. Dar taikomas netiesioginis materialinis skatinimas – nemokamas kelialapis, įvairios lengvatos ir kita. Svarbus moralinis atlyginimas – darbuotojo nuopelnų pripažinimas (garbės raštai, padėkos, pagyrimas ir kita). Atlyginimas gali būti diferencijuojamas atsižvelgiant į darbuotojų protinius (išsimokslinimą, darbo patirtį) bei fizinius sugebėjimus, atsakomybę, darbo apimtį bei sudėtingumą, ypatingas darbo sąlygas (nepatogų darbo laiką, didesnį pavojingumą, kenksmingas sąlygas), įmonės veiklos rezultatus ir kita. Kai kuriose šalyse mokama ir už darbuotojų iniciatyvą, sugebėjimą mokytis, adaptuotis naujomis sąlygomis ir kita.