atmofliniai elemeñtai (gr. atmos – garai + phileō – myliu), tipiški Žemės atmosferos cheminiai elementai. Pagal V. M. Goldschmidto geocheminę elementų klasifikaciją jiems priklauso vandenilis, azotas, anglis, deguonis, chloras, bromas, jodas ir inertinės dujos (helis, neonas, argonas, kriptonas, ksenonas ir radonas). Atmofiliniams elementams būdinga didelis atominis tūris, žema lydymosi ir virimo temperatūra.

2271