atmosfèros drumstùmas, atmosferos savybė sklaidyti ir sugerti Saulės spinduliuotę. Atmosferos drumstumas tuo didesnis, kuo daugiau atmosferoje aerozolių (kondensacijos produktų, dulkių, dūmų) ir staigių oro tankio pakitimų. Atmosferos drumstumą apibūdina drumstumo faktorius, kuris nusako, kiek kartų intensyviau, palyginti su idealiai švaria ir visai sausa atmosfera, silpnėja tiesioginė Saulės spinduliuotė realiomis sąlygomis. Atmosferos drumstumas mažėja kylant aukštyn ir didėjant vietos geografinei platumai. Pvz., ties pusiauju drumstumo faktorius apie 4,6 (kontinentinėse tropinėse oro masėse apie 3,5), o poliarinėse platumose apie 2 (arktinėse oro masėse apie 2,4). Atmosferos drumstumas mažina matomumą atmosferoje. Drumsčiausia atmosfera yra miestuose, pramonės centruose ir virš jų.

1163