atmosfèros laidùmas elektrai prie Žemės paviršiaus artimas gerų izoliatorių laidumui (10–19–10–18 S/m). Jo dydis priklauso nuo teigiamo ar neigiamo atmosferos jonų krūvio, judrumo ir koncentracijos. Troposferoje laidumą daugiausia lemia lengvųjų jonų, o jonosferoje – elektronų koncentracija. Giedru oru dėl radionuklidų kaupimosi pažemio sluoksnyje oro laidumas nakties metu didėja. Atmosferos laidumas vasarą vidutiniškai didesnis negu žiemą. Kylant aukštyn dėl lengvųjų jonų koncentracijos didėjimo ir oro retėjimo atmosferos laidumas didėja. 15 km aukštyje atmosferos laidumas dešimtis kartų didesnis negu prie Žemės paviršiaus. Dėl aerozolių koncentracijos padidėjusi oro tarša mažina lengvųjų aerojonų kiekį, taigi ir atmosferos laidumą. Lengvieji jonai, prisijungdami prie aerozolių, sukuria didesnius aerojonus, kurių judrumas gerokai mažesnis, todėl atmosferos laidumas esant tai pačiai jonų koncentracijai sumažėja. Dėl didelio elektronų kiekio jonosferos laidumas gerokai didesnis negu kitų atmosferos sluoksnių.

1698